Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Суйеубаева С.Н.

Должность: аспирант СГУ имени Шакарима
Научное звание:
Область научных интересов: экономика и управление народным хозяйством

Статьи:

  1. Вопросы формирования устойчивого развития региона
  2. Т?ра?ты даму жа?дайында адам ресурстарын бас?ару ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
  3. Қарыз алушының несиелік қабілеттілігін бағалаудың отандық және шетелдік тәжірибесін талдау
  4. Адам ресурстарының тұрақты дамуын қаржыландыру көлемінің жалпы өңірлік өнім көлемінің өзгеруіне тәуелділігін үлгілеу
 © 2022 - Вестник КАСУ