Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Акижанова М.М.

Должность: старший преподаватель
Научное звание: преподаватель психологии
Область научных интересов: психология и педагогика

Статьи:

  1. Оқу мотивтерінің психологиялық негізі
  2. Педагогтар ұжымындағы құндылықтар жүйесі
  3. Психологияда?ы педагогикалы? ?абілет м?селесі
  4. Отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі студенттердің оқу мотивациясы мәселесі

 © 2022 - Вестник КАСУ