Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Оракбаева М.К.

Должность: старший преподаватель
Научное звание: преподаватель психологии
Область научных интересов: психологическая служба в образовании

Статьи:

  1. Баланы мектептегі оқуға дайындаудың психологиялық бағыттары
  2. Қиын балалардың психологиясы
  3. Баланың сөйлеуінің бұзылуына ықпал ететін биологиялық- психологиялық факторлар
  4. ТЕМПЕРАМЕНТ ТУРАЛЫ ІЛІМДЕРДІҢ ДАМУ ТАРИХЫ
  5. Қабілеттілікті зерттеу мәселесі
  6. МЕКТЕПТЕГІ ОҚУҒА ОҚУШЫЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛАУ МƏСЕЛЕЛЕРІ
  7. Психологиялық диагностиканың этикалық - құқықтық аспектілері
  8. Кәсіби өзін–өзі білімдендіру педагогтың кәсіби және тұлғалық өсіп жетілуінің құралы ретінде
  9. Педагогтың кәсібилігінің психологиялық аспектілері
  10. Жетістікке жету мотивациясының теориялық негізі
 © 2022 - Вестник КАСУ