Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Килыбаева Г.К.

Должность: преподаватель
Научное звание: специальность "Педагогика и методика начального образования"
Область научных интересов: модульная технология обучения

Статьи:

  1. Шешендік сөздердің ерекшеліктері және оны оқытудың тиімділігі
  2. Педагогтің технологиялық компетенттілігінің теориялық аспектілері
  3. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ МƏСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ СИПАТЫ
  4. Жоғары оқу орнында болашақ педагогтердің технологиялық кұзыреттілігінің өлшемдері
  5. БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЕРДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН
  6. Болашақ технология мұғалімін көркемдік-конструкторлық іс-әрекетке кәсіби даярлау
  7. Мектепке дейінгі мекемелерде мүсіндеу технологиясы арқылы балалардың іскерліктерін қалыптастырудың психологиялық және педагогикалық негіздері
 © 2022 - Вестник КАСУ