Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Нурланова А.Н.

Должность: старший преподаватель
Научное звание: магистр казахской филологии
Область научных интересов: казахская литература

Статьи:

  1. Қазақ әдебиетіндегі нысан абыз бейнесі
  2. Шәкәрім поэмаларындағы тілдік өрнектер
  3. ШƏКƏРІМНІҢ ДІНИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДҮНИЕТАНЫМЫ
  4. ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІНДЕГІ ПОЭМА ЖАНРЫ ЖƏНЕ ШƏКƏРІМНІҢ «ЕҢЛІК – КЕБЕК» ДАСТАНЫ
  5. Еңлік-Кебек сюжеті: тарихи көзқарас
  6. «Еңлік-Кебектің» прозалық нұсқалары
  7. Әдебиеттегі салт пен санаға қарсы тайталасқан тағдырлар трагедиясы
 © 2022 - Вестник КАСУ