Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Нурланова А.Н.

Должность: старший преподаватель
Научное звание: магистр казахской филологии
Область научных интересов: казахская литература

Статьи:

  1. Қазақ әдебиетіндегі нысан абыз бейнесі
  2. Шәкәрім поэмаларындағы тілдік өрнектер
  3. Ш?к?рімні? діни-философиялы? д?ниетанымы
  4. ?аза? ?дебиетіндегі поэма жанры ж?не Ш?к?рімні? «Е?лік – кебек» дастаны
  5. Еңлік-Кебек сюжеті: тарихи көзқарас
  6. «Еңлік-Кебектің» прозалық нұсқалары
  7. Әдебиеттегі салт пен санаға қарсы тайталасқан тағдырлар трагедиясы

 © 2022 - Вестник КАСУ