Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Адишева А.О.

Должность: кандидат филологических наук
Научное звание: заведующая кафедрой "Педагогики и психологии"
Область научных интересов: казахская филология

Статьи:

  1. Сөз таптарының адвербиалдануы
  2. Қазақ антропонимдерінің этнолигвистикалық сипаты
  3. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ГО-ДІ ҒЫЛЫМДА ҚАЛЫПТАСҚАН ДƏСТҮРЛІ ƏДІС-ТƏСІЛДЕР АРҚЫЛЫ ТАНЫП-БІЛУ
  4. ГОМОГЕНДІ ОМОНИМДЕРДІҢ ТҮБІРДЕН ДАМУ ЖОЛДАРЫ
  5. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ҒАЛЫМДАР ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛУЫ
 © 2022 - Вестник КАСУ