Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Саданова Ж.К.

Должность: доцент
Научное звание: магистр педагогики
Область научных интересов: личностно-ориентированный подход в обучении, гуманизация воспитания

Статьи:

 1. Халықтық педагогика арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын арттыру ерекшелiктерi
 2. Тәрбие ісіндегі жеке тұлғаның даму мәселелері
 3. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру мәселесі
 4. Гимназия алды даярлық бастауыш сыныптарының «ойлауға үйрететін оқыту» негізіндегі оқу-тәрбие үрдісінің ерекшеліктері
 5. «Сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту» жобасы ар?ылы о?ушыларды? ??зіреттілігін ?алыптастыру жолдары
 6. «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» жобасының ерекшеліктері
 7. Жо?ар?ы о?у орны студенттеріні? кредиттік ж?йемен о?у?а дайынды?ы м?селесіні? теориялы? аспектісі
 8. Активизация самостоятельности с помощью дифференциации и индивидуализации обучения
 9. О?ушыларды? а?ыл-ойын дамытуды? этнопедагогикалы? шарттары
 10. Сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту ар?ылы о?ушыларды? шы?армашылы?ын арттыру
 11. Кәсіби өзін–өзі білімдендіру педагогтың кәсіби және тұлғалық өсіп жетілуінің құралы ретінде
 12. Педагогтың кәсібилігінің психологиялық аспектілері
 13. Жоғары оқу орнында құзыреттілік тұрғыдан білім беру сапасын басқару негізі

 © 2022 - Вестник КАСУ