Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Конкурсы  | Научные мероприятия  | Вопросы / Ответы

Саданова Ж.К.

Должность: доцент
Научное звание: магистр педагогики
Область научных интересов: личностно-ориентированный подход в обучении, гуманизация воспитания

Статьи:

 1. Халықтық педагогика арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын арттыру ерекшелiктерi
 2. Тәрбие ісіндегі жеке тұлғаның даму мәселелері
 3. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру мәселесі
 4. Гимназия алды даярлық бастауыш сыныптарының «ойлауға үйрететін оқыту» негізіндегі оқу-тәрбие үрдісінің ерекшеліктері
 5. «СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ» ЖОБАСЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
 6. «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» жобасының ерекшеліктері
 7. ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ КРЕДИТТІК ЖҮЙЕМЕН ОҚУҒА ДАЙЫНДЫҒЫ МƏСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ
 8. Активизация самостоятельности с помощью дифференциации и индивидуализации обучения
 9. ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫН ДАМЫТУДЫҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ
 10. СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
 11. Кәсіби өзін–өзі білімдендіру педагогтың кәсіби және тұлғалық өсіп жетілуінің құралы ретінде
 12. Педагогтың кәсібилігінің психологиялық аспектілері
 13. Жоғары оқу орнында құзыреттілік тұрғыдан білім беру сапасын басқару негізі
 © 2022 - Вестник КАСУ