Update site in the process

   Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Вопросы / Ответы


Анес Гарифолла

Должность: директор издательства «Арыс» г. Алматы
Научное звание: кандидат филологических наук
Область научных интересов: лингвистика: лингвистика текста и текстология

Статьи:

  1. Қазақ тіл біліміндегі мәтін талдау мен мәтінтану, негізгі принциптері мен теориялық бастаулары

 © 2018 - Вестник КАСУ