Update site in the process

   Главная  | О журнале  | Авторы  | Новости  | Вопросы / Ответы


Дюсембинова Гульнар Калихановна

Должность: магистр педагогики и психологии ВКГУ им. Аманжолова
Научное звание:
Область научных интересов: методика обучения

Статьи:

  1. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің медиа құзыреттілігін қалыптастырудағы медиа ақпарат
  2. Бастауыш мектепте педагогикалық қолдаумен тұлғаның креативті дамуының негізгі ерекшеліктері

 © 2018 - Вестник КАСУ